NBA
Warriors
93
98
Hết
(59 - 57)
Kings

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Top Players