NBA
Thunder
121
113
Hết
(63 - 56)
Clippers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Top Players