NBA
76ers
120
116
Hết
(55 - 58)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players