NBA
Nuggets
120
113
Hết
(65 - 51)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players