NBA
Spurs
98
93
Hết
(60 - 58)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players