NBA
Knicks
110
118
Hết
(68 - 60)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players