NBA
Pacers
99
106
Hết
(57 - 49)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players