NBA
Warriors
117
106
Hết
(55 - 55)
Lakers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players