NBA
Kings
123
119
Hết
(59 - 52)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players