NBA
Celtics
124
125
Hết
(59 - 52)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players