NBA
Lakers
112
103
Hết
(48 - 47)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players