NBA
Suns
107
129
Hết
(52 - 68)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players