NBA
Jazz
110
79
Hết
(64 - 39)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players