NBA
Spurs
108
72
Hết
(62 - 37)
Magic

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Top Players