NBA
Pelicans
119
115
Hết
(72 - 65)
Hornets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Top Players