NBA
Bulls
106
112
Hết
(60 - 62)
Clippers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Top Players