NBA
Knicks
97
110
Hết
(60 - 57)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players