NBA
Nets
102
116
Hết
(67 - 57)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players