NBA
Hawks
107
119
Hết
(66 - 54)
Thunder

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players