NBA
Wizards
111
116
Hết
(59 - 53)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players