NBA
Trail Blazers
115
99
Hết
(59 - 47)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players