NBA
Thunder
106
101
Hết
(46 - 40)
Kings

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Top Players