NBA
Lakers
127
113
Hết
(65 - 60)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players