NBA
Nets
97
120
Hết
(60 - 70)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players