NBA
Celtics
97
99
Hết
(50 - 40)
Pacers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Top Players