NBA
Mavericks
82
105
Hết
(47 - 48)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players