NBA
Nuggets
130
104
Hết
(66 - 49)
Kings

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Top Players