NBA
Pelicans
99
116
Hết
(51 - 48)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players