NBA
Timberwolves
109
103
Hết
(55 - 62)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players