NBA
Knicks
106
132
Hết
(57 - 65)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players