NBA
Thunder
104
94
Hết
(52 - 43)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players