NBA
Mavericks
114
80
Hết
(56 - 30)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players