NBA
Heat
129
102
Hết
(60 - 48)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players