NBA
Hornets
122
115
Hết
(59 - 51)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players