NBA
Clippers
116
102
Hết
(61 - 47)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players