NBA
Kings
94
88
Hết
(41 - 36)
Magic

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Top Players