NBA
Trail Blazers
125
108
Hết
(61 - 52)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players