NBA
Nuggets
125
116
Hết
(65 - 62)
Lakers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players