NBA
Pelicans
97
116
Hết
(38 - 53)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players