NBA
Bucks
120
112
Hết
(60 - 55)
Knicks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Milwaukee Bucks Dữ liệu thống kê

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Top Players