NBA
Grizzlies
78
95
Hết
(38 - 50)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players