NBA
Pacers
112
87
Hết
(53 - 37)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players