NBA
Pistons
99
83
Hết
(49 - 47)
Bulls

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Top Players