NBA
Warriors
110
107
Hết
(46 - 50)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players