NBA
Thunder
115
87
Hết
(49 - 38)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players