NBA
Timberwolves
109
117
Hết
(46 - 60)
Celtics

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players