NBA
Heat
108
99
Hết
(53 - 49)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players