NBA
Hornets
111
125
Hết
(59 - 65)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Charlotte Hornets Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players