NBA
Lakers
108
107
Hết
(56 - 51)
Magic

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Top Players