NBA
Kings
101
114
Hết
(44 - 62)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players